Ban Chấp Hành Đương Nhiệm

Ban Chấp Hành Đương Nhiệm (1)

Thứ năm, 18 Tháng 6 2015 05:07

Ban Chấp Hành Đương Nhiệm

Written by

 

Ban Chấp Hành Đương Nhiệm 2020-2022

Hội Trưởng: Lê Văn Tỉnh

Phó Hội Trưởng: Vũ Trọng Tiến.  

Phụ Tá Phó Hội Trưởng: Vũ Doanh Châu

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đức Vượng

Phó Tổng Thư Ký: Phan Quang Tuấn

Thủ Qũy: Nguyễn Xuân Can

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 

 

 

   

Bạn đang ở trang: Home Giới Thiệu Ban Chấp Hành Đương Nhiệm