Tin tức

Tin tức (4)

Thưa quý thầy, quý niên trưởng và các bạn.

Sau khi thưa chuyện cùng anh Phạm Quang Tuấn, hội trưởng Hội Ái hữu cựu học sinh Chu Văn An Nam Cali và được anh khuyến khích, chúng tôi sẽ có mặt tại tiệm ăn Coq au vin in Orange county vào lúc 12.00 trưa ngày chủ nhật 23/5/2021 để xin ý kiến các bạn về việc tổ chức hội ngộ Chu Văn An toàn cầu cũng như giải thích mọi thắc mắc nếu các bạn có về tổ chức này.
Xin nhắc lại:
     Địa điểm:  Coq au vin, 16033  Brookhurst St, Fountain Valley, CA
     Thời gian: 12:00 trưa chủ nhật 23/5/2021
Xin mời các bạn tới tham dự để ngày hội ngộ được thành công mĩ mãn.
xin cảm ơn các bạn trước.
Tình lẽ

Hội ngộ Chu Văn An Toàn Cầu

 
Hội ngộ Chu Văn An toàn cầu sẽ được tổ chức tại San Jose.
 
Thời gian:  Thứ bẩy 30 tháng 10 năm 2021 vào lúc 05:00 chiều.
 
Địa điểm:  Nhà hàng Dynasty, 1111 Story road , San Jose ,California ,USA
 
Giá vé: $60 một người.
 
 
 
 
 

TIN THƯ CHU VĂN AN

Năm 2016: số 47  số 48

Năm 2015: số 45  số 46

Năm 2014: số 43  số 44

Năm 2013: số 41  số 42

Năm 2012: số 39  số 40

Năm 2011: số 37  số 38

Năm 2010: số 35  số 36

Năm 2009: số 33  số 34

Năm 2008: số 32

Năm 2007: số 30  số 31

Năm 2006: số 28  số 29

Năm 2005: số 26  số 27

Năm 2004: số 25

Năm 2003: số 23  số 24

Năm 2002: số 21  số 22

Năm 2001: số 19  số 20

Năm 2000: số 15   số 16   số 17    số 18

Năm 1999: số 11   số 12   số 13    số 14

Năm 1998: số 7   số 8   số 9    số 10

Năm 1997: số 3   số 4   số 5    số 6

Năm 1996: số 1  số 2

CVA Toàn Cầu Kỳ5
 
 
 
Bạn đang ở trang: Home Giới Thiệu Tin tức