Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::load() should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::save() should be compatible with JTable::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::move() should be compatible with JTable::move($delta, $where = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::publish() should be compatible with JTable::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMCategory::getInstance() should be compatible with JTable::getInstance($type, $prefix = 'JTable', $config = Array) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/chuvanan/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Lời Giới Thiệu

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An do các anh chi em cựu học sinh Chu Văn An cư ngụ tại miền Bắc California thành lập vào năm 1988. Là một hội đoàn bất vụ lợi (non-profit organization) được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động số 1627604 ngày 18 tháng 11 năm 1988. Vì đa số hội viên khởi thủy là những người cư ngụ tại miền Bắc California, nên Hội thường được gọi là Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California để phân biệt với các hội ở địa phương khác. Tuy nhiên để tiên lợi, hội thường được gọi tắt là Hội Chu Văn An.

Nội Quy của hội được ban Chấp Hành Lâm Thời soạn thảo và Đại hội Thường niên lần thứ nhất thông qua ngày 2 tháng 8 năm 1988. Mục đích và đường lối hoạt động chính yếu của hội như được ấn định trong điều 2 bản Nội Quy là : Phát huy tinh thần tương trợ giữa các cựu học sinh Chu Văn An trong các lãnh vực giáo dục, văn hoá, dịch vụ xã hội và để bảo tồn nền văn hóa và phong tục tập quán của Việt Nam (bấm nơi đây đọc bản Nội Quy soạn thảo đầu tiên).

Ngày 22 tháng 6 năm 2008, tại Đại hội Thường niên 2008, bản Tu chính Nội quy đã được toàn thể Đại hội chấp thuận (bấm nơi đây đọc bản Nội Quy Tu Chính)

Hội quy tụ những đồng môn đã từng theo học tại trường Bưởi ở Hà Nội (tiền thân của trường Trung học Chu Văn An), trường Trung Học Chu Văn An Hà Nội trước 1954 và trường Trung Học Chu Văn An Sài Gòn sau 1954. Tính đến tháng 8, 2007 đã lập được danh sách hơn 800 quý vị giáo sư và cựu học sinh (xin coi danh sách).

Tính tới đầu năm 2008, Hội đã phát hành được 14 số Đặc San Tất Niên/Tân Niên, 32 số Tin Thư và một số đặc biệt, mang tên "Đặc San Chu Văn An Toàn Cầu 2007", phát hành nhân dịp Đại hội Chu Văn An Toàn Cầu lần thứ 2 do Hội đứng ra tổ chức tại San Jose tháng 8 năm 2008.

Hội có 2 diễn đàn trên internet là This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 11284 times
Bạn đang ở trang: Home Giới Thiệu Chu Văn An Bắc Cali Lời Giới Thiệu