Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::load() should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::save() should be compatible with JTable::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::move() should be compatible with JTable::move($delta, $where = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::publish() should be compatible with JTable::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMCategory::getInstance() should be compatible with JTable::getInstance($type, $prefix = 'JTable', $config = Array) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/chuvanan/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Thứ ba, 23 Tháng 6 2015 23:41

Danh Sách Những Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020

Hội Trưởng: Lê Văn Tỉnh

Phó Hội Trưởng: Vũ Trọng Tiến.  

Phụ Tá Phó Hội Trưởng: Vũ Doanh Châu

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đức Vượng

Phó Tổng Thư Ký: Phan Quang Tuấn

Thủ Qũy: Nguyễn Xuân Can

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018

Hội Trưởng: Lê Văn Tỉnh

Phó Hội Trưởng: Vũ Trọng Tiến.  

Phụ Tá Phó Hội Trưởng: Vũ Doanh Châu

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đức Vượng

Phó Tổng Thư Ký: Phan Quang Tuấn

Thủ Qũy: Bùi Công Thắng

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2014-2016

Hội Trưởng: Nguyễn Đức Lâm

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Quốc Long (*)

Tổng Thư Ký: Lê Văn Tỉnh.

Phó Tổng Thư Ký: Vũ Trọng Tiến.

Thủ Qũy: Nguyễn Khắc Điệp (**)

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

Ghi chú:

(*) Anh Nguyễn Quốc Long từ trần ngày 9 tháng 4 năm 2016

(**) Anh Nguyễn Khắc Điệp từ nhiệm tháng 10 năm 2014

-----------------------------------

 

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Đăng Khôi.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Văn Hiến

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Quốc Long

Thủ Quỹ: Nguyễn Công Bắc

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Phạm Hữu Độ. Nguyễn Thanh Giản. Nguyễn Hoàng Hải. Nguyễn Văn Hiền. Phạm Nguyên Khôi. Vũ Mạnh Phát.  Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh. Vũ Trọng Tiến.

 ------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2010-2012

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Đăng Khôi.

Tổng Thư Ký: Vũ Văn Tới.

Phó Tổng Thư Ký: Đoàn Đình Quý.

Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Mão.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Phạm Hữu Độ. Nguyễn Thanh Giản . Nguyễn Hoàng Hải. Nguyễn Văn Hiền. Phạm Nguyên Khôi. Vũ Mạnh Phát. Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh.  Vũ Trọng Tiến.

 -----------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2008-2010

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng: Đỗ Đình Lợi.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đình Phương.

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Trọng Dzũng (từ 6/2008 đến 6/2009).

Thủ Quỹ: Nguyễn Quốc Long.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn.  Phạm Hữu Độ. Nguyễn Thanh Giản .  Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Phạm Nguyên Khôi.  Vũ Mạnh Phát.  Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh.  Vũ Trọng Tiến.

 ---------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2008 

Hội Trưởng: Lê Duy San.

Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Trung Chính.

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Hà Mạnh Tuấn.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Đình Phương.

Phó Tổng Thư Ký: Đỗ Đình Lợi.

Thủ Quỹ: Nguyễn Quốc Long.

Ban Báo Chí: Trần Trị Chi (TB) & Phạm Tài Tấn

Ban Văn Nghệ: Lê Duy San (tạm kiêm), Bảo Ngọc, Trịnh Như Toàn

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn.  Phạm Hữu Độ.  Nguyễn Thanh Giản .  Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Phạm Nguyên Khôi.  Vũ Mạnh Phát.  Bùi Văn Rậu.  Nguyễn Văn Thịnh.  Phạm Huy Thịnh.  Vũ Trọng Tiến.

 --------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2004-2006 

Hội Trưởng: Phạm Nguyên Khôi (CVA 1968)

Hội Phó: Đoàn Phan Trí (CVA 1968)

Tổng Thư Ký: Nguyễn Thanh Hà (CVA 1978)

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Văn Mão (CVA69)

Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Hiến (CVA 1964)

Phụ giúp phần Văn Nghệ: Nguyễn Phục Hưng

 

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 -----------------------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2002-2004 

Hội Trưởng: Phạm Nguyên Khôi (CVA 1968)

Hội Phó: Đoàn Phan Trí (CVA 1968)

Tổng Thư Ký: Nguyễn Thanh Hà (CVA 1978)

Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Hiến (CVA 1964)

Phụ giúp phần Văn Nghệ: Trần Ngọc

 

Ban Cố Vấn:

Tất cả quý vị cựu Hội Trưởng và quý vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm.

 -------------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2000-2002:

Hội Trưởng : Vũ Mạnh Phát

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Huy Lãng

Tổng Thư Ký: Phạm Phúc Hưng & Phạm Nguyên Khôi (*)

Phó Tổng Thư Ký: Phạm Nguyên Khôi

Thủ Quỹ: Bùi Công Thắng

ỦY VIÊN LIÊN LẠC:  HOÀNG UÔNG LỄ – NGUYỄN HUY TIÊN

(*) Ghi chú:  Vài tuần sau khi bầu Ban Chấp Hành mới, TTK Phạm Phúc Hưng xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.  Vì vậy, Phó TTK Phạm Nguyên Khôi được chỉ định giữ chức vụ Tổng Thư Ký cho đến hết nhiệm kỳ còn lại.  

 

Ban Chấp Hành mở rộng:  

Bốn đồng môn sau đây được mời vào trong Ban Chấp Hành mở rộng:  Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đình Phương, Trần Minh Phương, Phạm Huy Thịnh.

 ---------------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1998-2000 

Hội Trưởng : Phạm Huy Thịnh 

Phó Hội Trưởng: Phạm Phúc Hưng 

Tổng Thư Ký : Phạm Nguyên Khôi 

Phó Tổng Thư Ký: Vũ Mạnh Phát 

Thủ Quỹ : Nguyễn Đình Phương 

Trưởng Ban Văn Nghệ : Trần Minh Phương 

Liên Lạc: Nguyễn Huy Tiên & Hoàng Uông Lễ 

 

BAN CỐ VẤN
LẠI QUỐC ẤN - PHẠM HỮU ĐỘ - NGUYỄN THANH GIẢN - NGUYỄN HOÀNG HẢI - HOÀNG DUY HIỆU – ĐỖ ĐÌNH LỢI - LÊ DUY SAN - LƯU VĂN VỊNH

 ----------------------------------

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 96-98:

HT: Phạm Huy Thịnh

PHT: Hoàng Uông Lễ & Nguyễn Lê Tiến

TTK : Trần Minh Phương

PTTK: Phạm Phúc Hưng

TQ: Nguyễn Đình Phương

Trưởng Ban Văn nghệ: Lê Quốc Tấn

Trưởng Ban Báo chí : Vũ Mạnh Phát.  Phụ tá: Phạm Nguyên Khôi

Ban cố vấn

Toàn thể thành viên của ban Chấp Hành cũ được mời vào ban Cố Vấn 

 ----------------------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1994-1996

Hội Trưởng:Nguyễn Thanh Giản.

Phó Hội Trưởng: Lê Duy San.

Tổng Thư Ký: Hoàng Uông Lễ.

Thủ Quỹ: Hoàng Duy Hiệu.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn.  Phạm Hữu Độ.  Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Nguyễn Trung Hòa.  Cung Đình Qùy.  Bùi Văn Rậu.  Bùi Ngọc Tô.  Lưu Văn Vịnh. Nguyễn Văn Xuyên.

 -----------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1992-1994

Hội Trưởng: Lại Quốc Ấn.

Phó Hội Trưởng: Phạm Tài Tấn.

Tổng Thư Ký: Lê Duy San.

Phó Tổng Thư Ký: Đào Khanh.

Thủ Quỹ: Đỗ Thị Nhuận.

 

Ban Cố Vấn:

Phạm Hữu Độ. Nguyễn Hoàng Hải.  Nguyễn Văn Hiền.  Nguyễn Trung Hòa.  Cung Đình Qùy.  Bùi Văn Rậu.  Bùi Ngọc Tô.  Lưu Văn Vịnh.  Nguyễn Văn Xuyên.

 ---------------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1990-1992

Hội Trưởng: Phạm Hữu Độ.

Phó Hội Trưởng: Bùi Ngọc Tô.

Tổng Thư Ký: Lê Duy San.

Phó Tổng Thư Ký: Phạm Tài Tấn.

Thủ Quỹ: Đỗ Thị Nhuận.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Nguyễn Trung Hòa.  Nguyễn Hữu Hưng.  Đinh Tiến Lãng.  Nguyễn Huy Lãng.  Trần Quang Lãng.  Vũ Gi Mưu.  Cung Đình Qùy.  Đào Văn Sơn. Cung Nhật Tân.

 ------------------------------------------------

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1988-1990

Hội Trưởng: Nguyẽn Hoàng Hải.

Phó Hội Trưởng: Phạm Hữu Độ.

Tổng Thư Ký: Lê Duy San.

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Khắc Điệp.

Thủ Quỹ: Đỗ Thị Nhuận.

 

Ban Cố Vấn:

Lại Quốc Ấn. Nguyễn Trung Hòa.  Nguyễn Hữu Hưng.  Đinh Tiến Lãng.  Nguyễn Huy Lãng.  Trần Quang Lãng.  Vũ Gi Mưu.  Cung Đình Qùy.  Đào Văn Sơn.  Cung Nhật Tân.

                    

 

Read 16351 times Last modified on Chủ nhật, 02 Tháng 5 2021 06:15
Bạn đang ở trang: Home Giới Thiệu Ban Chấp Hành Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm