Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::load() should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::save() should be compatible with JTable::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::move() should be compatible with JTable::move($delta, $where = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::publish() should be compatible with JTable::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMCategory::getInstance() should be compatible with JTable::getInstance($type, $prefix = 'JTable', $config = Array) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/chuvanan/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Ngoài Hoa Kỳ

  

Thành phố Quốc gia Niên khóa Ghi chú
Đặng Ngọc Ái Montréal Canada
Cao Xuân  An Paris France 60
Nguyễn Duy Anh Brossard Canada
Đặng Cường Anh Scarborough Canada 71
Đặng Phú Ân St-Laurent Canada
Đặng Đình Bách Kanata Canada
Trương Bách Chatenay Malabry France 59 Đã mất
Cao Kim Bảo Mississauga Canada
Nguyễn Ngọc Bảo Mont-Royal Canada
Vũ Thanh Bảy Montréal Nord Canada
Nguyễn Ngọc Bich Farnborough-Hants England
Lê Như Bích St-Laurent Canada
Phạm Bích Brossard Canada 59
Phạm Ngọc Bích Toronto Canada 59
Nguyễn Văn Bính Montréal Canada
Nguyễn Hoà Bình Scarborough Canada
Lê Thanh  Bình Bremen Germany 68
Nguyễn Thanh Bình Mont-Royal Canada
Đinh Ngọc Bôi Mississauga Canada
Đào Trọng Cần Anjou Canada
Nguyễn Thọ Chấn Mississauga Canada 60
Vũ Duy  Chấn Villemoisson sur Oegr France
Đào Hữu Châu Montréal Canada 59
Đặng Minh Châu Downsview Canada 56
Đặng Kim Chi Toronto Canada 68
Đỗ Hữu Chi Ottawa Canada
Tăng Thúc Chiến St-Laurent Canada
Đào Đình Chính Toronto Canada
Vũ Đắc Chính Cambridge Canada 63
Lê Đình  Chung Paris France
Nguyễn Kim Chung Montréal Canada
Nguyễn Tăng Chương Scarborough Canada
Đỗ Hữu Cự Montréal Canada
Đào Trọng Cương Ottawa Canada
Nguyễn Quốc Cường North York Canada 76
Trần Mộng Cương Brossard Canada
Nguyễn Văn Cường Montréal Canada
Nguyễn Kim Doanh St-Laurent Canada
Nguyễn Trọng Doanh Calgary Canada
Đào Hữu  Dũng Antony France
Đào Hữu  Dũng Mihama-ku Japan
Nguyễn Tất Dũng Kirkland Canada
Nguyễn Tiến Dũng Munster Germany
Phạm Tiến Dũng Montréal Canada
Trần Văn Dũng Anjou Canada
Trần Văn Dũng Mississauga Canada 75
Vũ Văn Dũng Mississauga Canada 61
Nguyễn Văn Duyên St-Basile Le Grand Canada
Nguyễn Đức Dực Mont-Royal Canada
Bùi Tiến Đài Mont-Royal Canada
Phan Huy  Đàm BAGNEUX France 58
Nguyễn Tiến Đạt Munster Germany
Phùng Tất  Đắc Huntingdon England
Vũ Duy Đề Montréal Canada
Trương Đăng Đệ Nepean Canada
Nguyễn Văn Điệt Montreal Canada 68 Đã mất
Nguyễn Hữu Đính Montréal Canada
Nguyễn Ngọc Định Sillery Canada
Đặng Ngọc Đoàn Anjou Canada
Đỗ Đình Đôn Montréal Canada
Phạm Ngọc Đức St-Bruno-De-Montarville Canada 59
Phí Thịnh Đức Moncton Canada 59
Trần Thanh Giản Toronto Canada
Vũ Thanh Giang Montréal Canada
Phạm Hữu  Giao Calgary Canada
Hoàng Mộng Giới Mississauga Canada 59
Trinh Quang  Ha Carmagnolato Italia
Kiều Văn Toronto Canada 73
Phạm Trịnh Oslo Norway 59
Hà Mộng Hải Montréal Canada
Nguyễn Học Hải Montréal Canada
Nguyễn Tự  Hải Montreal Canada 59
Phan Long Hải Scarborough Canada 56
Đỗ Phan Hạnh Montreal Canada
Hà Quang Hạnh Brossard Canada
Phan Xuân Hiền Longueuil Canada
Nguyễn Hữu Hiệp Montréal Canada
Nguyễn Đình Hiệu Gloucester Canada
Đỗ Khánh Hoan Markham Canada
Phạm Vũ Hoán Waterloo Canada
Đào Đức Hoàng Montréal Canada
Trần Đức Hoàng Brossard Canada
Ngô Thế Hoành Toronto Canada
Ngô Thế Hoành Toronto Canada 59
Nguyễn Tấn Hồng Montréal Canada
Đào Hùng Brossard Canada
Hoàng Minh Hùng Toronto Canada
Ngô Đình Hùng Brossard Canada
Nguyễn Mạnh Hùng Brossard Canada
Quản Hùng Montreal Canada 59
Phan Đức Huy Montréal Canada
Nguyễn Diệu Hương St-Laurent Canada
Nguyễn Việt Hưng Montreal Canada 68
Phạm Dung  Hưởng Montréal Canada
Nguyễn Tiến Khải Villejuif France 59
Nguyễn Tấn Khang Montreal Canada 59
Phạm Văn Khang Scarborough Canada 72
Phạm Quân Khanh Ottawa Canada
Đặng Nha Khánh St-Laurent Canada
Lê Huy Khánh Montréal Canada
Nguyễn Văn Khoa Montréal Canada
Lý Văn  Khoan Montreal Canada
Phạm Hữu Khoát Montréal Canada
Hoàng Ngọc Khôi Thoehill Canada 54
Dương  Kiền Loddefjord Norway 59
Nguyễn Văn Kiện Brossard Canada
Vũ Công Kiệt Montréal Canada
Đào Duy Kình Toronto Canada
Nguyễn Lê Kỳ Toronto Canada 57
Ngô Thị Ngọc Lan Montréal Canada
Đặng Thị Ngọc Lâm Brossard Canada
Trần Mộng Lâm Montréal Canada
Thành Quang Lân St-Laurent Canada
Lâm Thanh Liêm Downsview Canada 66
Trần Mộng Liên R.D.P. Canada
Nguyễn Cao Liêu St-Lambert Canada
Hà Đức Long Vanves France 59
Nguyễn Phương Long Montréal Canada
Nguyễn Thành Long Brossard Canada
Phí Thịnh Long Scarborough Canada 67
Trịnh Văn Long Mississauga Canada 72
Dương Đức Lộc London Canada 60
Trương Minh Lộc Adelaide Australia 67
Nguyễn Văn Lục Montréal Canada
Trần Trung Lương Toronto Canada
Lê Huy Lượng Westlake Australia 67
Nguyễn Ngọc St-Hubert Canada
Nguyễn Địch Mạnh St-Laurent Canada
Bạch Văn Minh Montréal Canada
Nguyễn Huy Minh St-Laurent Canada
Trịnh Quang Minh Saint Laurent Canada
Nguyễn Hữu Nam Brossard Canada
Lê Trọng Ngà Oakville Canada 66
Lê Đình Ngân Saint Léonard Canada
Lê Kim Ngân Toronto Canada
Nguyễn Ngọc Ngạn Toronto Canada 64
Đỗ Tiết Nghi Toronto Canada 68
Đỗ Hữu Ngọc St-Laurent Canada
Hoàng Bảo Ngọc Dubendors Switzerland 58
Trần Thế Ngọc Montréal Canada
Trần Hữu Niết Coulommier France
Nguyễn Viết Ninh Montréal Canada 59
Đặng Vũ Oa Victoria Ville Canada 59
Đào Hữu  Phan Montréal Canada
Nguyễn Văn Phan Anjou Canada
Đàm Trung Phán Mississauga Canada 60
GS Nguyễn Văn  Phong 9 Rue Colonel Driant France
Kiều Duy Phong Mississauga Canada 73
Nguyễn Đức Phú Mont Royal Canada
Nguyễn Văn Phú Montréal Canada
Trịnh Hữu Phúc North York Canada
Vũ Tiến Phúc Montréal Canada
Nguyễn Mậu Phụng Montreal Canada
Bùi Thế Phụng Montréal Canada
Nguyễn Đình Phương Toronto Canada 64
Nguyễn Tri Phương Brossard Canada
Ngô Quân Montréal Canada
Lê Đại Quang Brossard Canada
Lưu Vinh Quang Markham Canada 66
Nguyễn Chí  Quang Germany
Trần Ngọc Quang Montréal Canada
Trần Văn Quang Montréal Canada
Nguyễn Trang Quốc Ottawa Canada
Vũ Ngô Quý Toronto Canada 58
Hoànng Tự Quyết Valleyfield Canada
Nguyễn Thanh  Quỳnh Longueuil Canada
Vũ Ngọc  Ruẩn 8053 Zurich Switzerland 66
Nguyễn Duy Sản Willowdale Canada
Phạm Thiện  Sinh Ottawa Canada 60 Đã mất
Bùi Bảo  Sơn Toronto Canada 65
Ngô Thái Sơn Scarborough Canada 60
Nguyễn Văn Sơn Brossard Canada
Tạ Trung Sơn Montréal Canada
Nguyễn Văn  Tài Gloucester Canada
Lại Tu  Tâm Montreal Canada
Nguyễn Phước Tâm Montréal Canada
Trương Văn Tấn Montréal Canada
Bùi Thế Tập Montréal Canada
Nguyễn Trần Thạch Orleans Canada
Đặng Vũ Thám Mt. Omanney Australia
Trần Cao Thăng Montréal Canada
Nguyễn Kim  Thanh Calamvale Australia 57-58
Phan Văn Thành Anjou Canada
Nguyễn Đình Thập Montréal Canada
Trịnh Đình Thiện St-Laurent Canada
Nguyễn Phú Thiệu Brossard Canada
Nguyễn Xuân Thịnh St-Laurent Canada
Phạm Huy Thịnh Montréal Canada
Nguyễn Hữu Thọ Brossard Canada
Lê Nguyên Thông Australia 68
Nguyễn Viết Thu Montréal Canada
Vũ Thị Thanh Thuần Nepean Canada
Hoàng Văn Thuận Anjou Canada
Vũ Châu Thủy Laval Canada
Lê Trọng Thư Ottawa Canada 59
Lê Trọng Thư Canada 59
Nguyễn Văn Tiên Montréal Canada
Phan Tất Tiến Montréal Canada
Trần Văn Tín Montréal Canada
Nguyễn Ngọc Tính Montréal Canada
Đặng Ngọc Toàn Anjou Canada
Nguyễn Kim Tòng Mont-Royal Canada
Phạm Hữu Trác St-Léonard Canada
Đỗ Hữu Trạch Montréal Canada
Từ  Trì 92170 Vanves France
Nguyễn Đăng Trình Montréal Canada
Nguyễn Huân Trình 9400 CRETAIL France 60
Dương Đình Tuân Mont Royal Canada
Nguyễn Bát Tuấn Sydney Australia
Trần Anh  Tuấn Calgary Canada
Phạm Duy Tuệ Montréal Canada
Huỳnh Thanh Tùng Scarborough Canada 71
Lê Hoàng Tùng Scarborough Canada 71
Nguyễn Hữu Tùng Montréal Canada
Nguyễn Ngọc Tùng Canada 63
Phạm Ngọc Tùng Toronto Canada 62
Nguyễn Mạnh Tường Montréal Canada
Phạm Hữu Tường Montréal Canada
Huỳnh Quang Tuyên Mississauga Canada 71
Trương Văn Tuyên Montréal Canada
Nguyễn Lương Tuyền Mont Royal Canada
Từ  Uyên Montreal Canada 50
Đặng Phùng Viễn Vancouver Canada
Trần Xuân Việt Toronto Canada 72
Đoàn Thế Vinh Calgary Canada 68
Nguyễn Thế Vĩnh Montréal Canada
Vũ Văn Vĩnh Mississauga Canada 73
Vũ Văn  Vĩnh Mississauga Canada 73
Nguyễn Thế Vượng Ottawa Canada
Phạm Ngọc Xuyên Brossard Canada
Read 11823 times
Bạn đang ở trang: Home Danh Sách CVA Hải Ngoại Ngoài Hoa Kỳ