Tiểu Sử Chu Văn An

Chu Văn An tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Theo thần tích đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm thành hoàng, thì...

Trường Bưởi - Chu Văn An

Nằm về phía tây bắc kinh thành Thăng Long - Hà Nội, cạnh Hồ Tây, trong một vùng đất có những địa danh rất “ Hà Thành “ dễ thương quen thuộc như...

Lịch Sử Thành Lập Hội

Từ đầu năm 1982, khi làn sóng người Việt tỵ nạn tập trung về California, nhiều anh em cựu học sinh Chu Văn An đến định cư tại San Jose và vùng phụ cận...

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An do các anh chi em cựu học sinh Chu Văn An cư ngụ tại miền Bắc California thành lập vào năm 1988. Là một hội đoàn bất vụ lợi (non-profit organization) được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động số 1627604 ngày 18 tháng 11 năm 1988. Vì đa số hội viên khởi thủy là những người cư ngụ tại miền Bắc California, nên Hội thường được gọi là Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California để phân biệt với các hội ở địa phương khác. Tuy nhiên để tiên lợi, hội thường được gọi tắt là Hội Chu Văn An.

Bạn đang ở trang: Home Main Page Thông Tin Dành Riêng Cho Trang Chính