Danh Sách Giáo Sư và Cựu Học Sinh
cư ngụ tại Hoa Kỳ

(Danh sách được thiết lập từ 2005. Chúng tôi đang xúc tiến cập nhật)
(Nếu quý bạn thấy có gì sai sót, xin thông báo về
chuvananbc@yahoo.com)

  Stt Họ Tên Thành Phố TB ZIP Quốc Gia Năm Học  
 
1 Lê Quý  An Westminster CA 92683 USA 57-58
2 Nguyễn Đức  An Trenton FL 32693 USA 59
3 Nguyễn Quý  An San Jose CA 95111 USA 57-62
4 Trần Đức  An Fountain Valley CA 92708 USA
5 Vũ Trọng  An Long Beach CA 90805 USA 58
6 Vũ Viết  An San Jose CA 95111 USA 56-63
7 Nguyễn Hữu  Anh San Jose CA 95120 USA  
8 Phạm Kim  Anh San Jose CA 95127 USA 55-58
9 Phi Ngoc  Anh Saratoga CA 95070 USA 1975
10 Vũ Ngọc  Anh San Jose CA 95116 USA
11 Nguyễn Ánh San Jose CA 95112 USA 56-59
12 Nguyễn Hoàng Ánh Houston TX 77099 USA
13 Vũ Ngọc  Ánh Irvine CA 92602 USA
14 Lê Nhân Ảnh Santa Ana CA 92704 USA 56-59
15 Lê Hữu  Ân Phoenix AZ 85017 USA
16 Vũ Ngọc  Ân San Jose CA 95121 USA
17 Vương Đắc Ân Renton WA 98059 USA 59
18 Lại Quốc Ấn Trabuco Canyon CA 92679 USA 56-59
19 Nguyễn Long  Ẩn Salinas CA 93905 USA 56-57
20 GS Lê Thái Ất Lawndale CA 90260 USA
21 Trần Công  Milpitas CA 95035 USA 67-74
22 Trần Đình  San Jose CA 95112 USA 69-75
23 Trần Quốc  San Jose CA 95131 USA 62
24 Phạm Công  Bạch San Jose CA 95131 USA 54-58
25 Nguyễn Công  Bắc Fremont CA 94539 USA
26 Vũ Thế  Bắc San Jose CA 95133 USA 53-57
27 Vũ Kim  Bài Houston TX 77083 USA 62-65
28 Bùi Bỉnh Bân Westminster CA 92683 USA
29 Đỗ Danh  Bản Sugar Land TX 77478 USA 65-?
30 Trần Vũ Bản Chicago IL 60660 USA 56-59
31 Ngô Văn  Bảng Sacramento CA 95823 USA
32 Trần Quốc  Bao Culver City CA 90230 USA 56-59
33 Đoàn Trọng  Bào San Jose CA 95111 USA 54-57
34 Đỗ Đình  Bảo Milpitas CA 95035 USA 49-50
35 Hà Quốc  Bảo Richland WA 99352 USA 56-60
36 Lê Vĩnh Bảo Houston TX 77034 USA 56-59
37 Nguyễn  Bảo San Jose CA 95148 USA 64
38 Triệu Thúc  Bảo Fremont CA 94539 USA 67-74
39 Hà Ngọc  Bích San Jose CA 95148 USA 55-57
40 Trần Huy Bích Ecarson CA 90745 USA 58
41 Nguyễn Gia  Bình San Diego CA 92111 USA 61-68
42 Nguyễn Lương  Bình Plano TX 75093 USA
43 Nguyễn Vạn  Bình San Jose CA 95123 USA 1967
44 Phạm Bình Milpitas CA 95035 USA 56-59
45 Trần Quốc  Bình San Jose CA 95111 USA
46 Trịnh Quang  Bình Castro Valley CA 94546 USA 55-58
47 Mùi Quý  Bồng New Orleans LA 70129 USA
48 Đỗ  Bưởi San Jose CA 95132 USA 1960
49 Nguyễn Quốc Can Peoria AZ 85385 USA 56-59
50 Bùi Lê  Canh USA 63-64
51 Nguyễn Văn Canh USA
52 Nguyễn Trọng  Cảnh từ trần 2 th.2, 2009 tại Edina, Minnesota, USA
53 Trần  Cảnh Milpitas CA 95035 USA
54 Vương Tứ  Cảnh San Jose CA 95122 USA 59-62
55 Hà Tường  Cát Westminster CA 92683 USA 57-58
56 Nguyễn Thiện  Căn San Jose CA 95112 USA 65-67
57 Hoàng  Cầm Jacksonville FL 32221 USA
58 Nguyễn Ngọc Cẩn Falls Church VA 22042 USA 56-59
59 Vương Vĩnh Cẩn Garden Grove CA 92840 USA 56-59
60 Bui N. Cận Antioch CA 94531 USA
61 Nguyễn Quang  Cận San Jose CA 95116 USA 56-59
62 Lê Khắc  Chấn CA USA 61 ?
63 Nguyễn Quý  Chấn San Jose CA 95121 USA
64 Võ Tuấn  Chấn Briarwood NY 11435 USA 62
65 Đinh Thành  Châu Santa Clara CA 95035 USA
66 Nguyễn Đức  Châu Clovis CA 93611 USA
67 Nguyễn Thanh  Châu San Jose CA 95116 USA 67
68 Phạm Minh  Châu Hillsborough CA 94010 USA 50-57
69 Triệu Ngọc  Châu Falls Church VA 22312 USA 52-54
70 Trịnh Minh  Châu San Jose CA 95132 USA 1972
71 Trần Thị Kim  Chi San Jose CA 95148 USA
72 Trần Trị  Chi Saratoga CA 95070 USA
73 Mai Minh  Chí San Jose CA 95132 USA 63
74 Nguyễn Đức  Chí Silver Spring MD 20904 USA 59
75 Nguyễn Minh  Chí La Porte TX 77571 USA
76   Chiến San Jose CA 95123 USA 1969
77 Đỗ Văn  Chiêu San Jose CA 95148 USA
78 Nguyễn Tranh Chiếu Mountain View HI 96771  USA 56-59
79 Trần Ngọc  Chín CA USA 59
80 Trần Trung  Chính San Jose CA 95111 USA 65-68
81 Vũ Thiện  Chìu Westminster CA 92683 USA ??-59
82 Chu Toàn Chung San Jose CA 95122 USA ??-59
83 Đào Kim  Chung Westminster CA 92683 USA
84 Hoàng Đình Chung Egan MN 55122 USA 58
85 Lê Đình  Chung San Jose CA 95138 USA
86 Nguyễn Đức  Chung San Francisco CA 94109 USA 49-54
87 Phó Ngọc Chương USA 56-59
88 Vũ Ngọc Chương Houston TX 77036 USA 59
89 Phan Quang  Milpitas CA 95035 USA 61-62
90 Trần Minh  Công Westminster CA 92683 USA 1967
91 Nguyễn  Cử San Jose CA 95133 USA
92 Nguyễn Văn  Cử San Jose CA 95131 USA
93 Nguyễn Văn  Cung San Jose CA 95128 USA
94 Hoàng Đắc  Cương San Jose CA 95130 USA 55-62
95 Lê Vân  Cương   LA 70128 USA
96 Nguyễn Ngọc Cương từ trần 7/2/2009 tại Lakeland, FL, USA
97 GS Đặng Đức  Cường Metaire LA 70005 USA
98 Lương Trác  Cường Lakewood CA 90712 USA NV
99 Nguyễn An Cường San Jose CA 95111 USA 56-59
100 Nguyễn Hùng Cường Fremont CA 94539 USA 69-72
101 Phạm Huy  Cường Manvel TX 77578 USA
102 Tạ Cường San Jose CA 95133 USA
103 Vũ Quốc  Cường Tallahassee FL 32308 USA
104 Trần Đắc  Di San Jose  CA 95116 USA 63-70
105 Ngô Đức  Diễm San Jose CA 95122 USA
106 Nguyễn Ngọc  Diễm Hayward CA 94545 USA
107 Lê Văn  Dĩnh Fremont CA 94539 USA 53-56
108 Đặng Văn Santa Ana CA 92704 USA
109 Trần Quang  Dự Garden Grove CA 92843 USA 56-59
110 Vũ Hữu  Dự Roseview CA 95661 USA 46-47
111 Nguyễn Đình Duật Union City CA 94587 USA 59
112 Trình Hữu  Dục Sacramento CA 95828 USA 57-58
113 Cai Văn  Dung San Jose CA 95126 USA 59-60
114 Đỗ Anh  Dũng San Jose CA 95112 USA
115 Lương Anh  Dũng ON CA 91762 USA
116 Nguyễn Anh  Dzũng Fremont CA 94555 USA 1961
117 Nguyễn Đình  Dũng Hayward CA 94544 USA 51-58
118 Nguyễn Kim  Dũng San Jose CA 95148 USA
119 Nguyễn Thế  Dũng San Jose CA 95116 USA 55-62
120 Nguyễn Trọng  Dzũng Livermore CA 94550 USA 56-59
121 Nguyễn Trung  Dũng San Jose CA 95112 USA 52-55
122 Nguyễn Văn  Dũng Santa Ana CA 92704 USA
123 Nguyễn Văn  Dzũng Stockton CA 95207 USA
124 Vũ Hữu  Dũng San Jose CA 95111 USA 56-59
125 Vũ Ngô  Dũng Alameda CA 94502 USA
126 Vũ Văn  Dũng Fremont CA 94538 USA
127 Vũ Trọng Dụng Laurel MD 20708 USA 56-59
128 Lý Kế  Duy Katy TX 77494 USA
129 Nguyễn Kính  Duy Milpitas CA 95035 USA
130 Nguyễn Thượng  Dực San Jose CA 95125 USA
131 GS Đào Văn  Dương Houston TX 77083 USA GS
132 Lê Ôn  Dương San Jose CA 95132 USA 52-59
133 Nguyễn Kỳ  Dương Elk Grove CA 95758 USA
134 Phạm Cao  Dương Huntington Beach CA 92646 USA 1958
135 Từ  Dương Houston TX 77062 USA 55-62
136 Vũ Công  Dương San Jose CA 95132 USA 53-60
137 Nguyễn Tiến Dzỵ Sugar Land TX 77478 USA 56-59
138 Phạm  David San Jose CA 95111 USA CVA Hanoi
139 Phạm Tự  Đại San Jose CA 95112 USA 59-60
140 Vũ Thiện  Đạm Fresno CA 93720 USA CVA 60
141 Nguyễn Thọ  Đan Fairfield CA 94533 USA
142 Nguyễn Xuân  Đào  Naperville  IL 60540 USA 63-65
143 Nguyễn Xuân  Đào USA
144 Hoàng Chỉ  Đạo San Jose CA 95136 USA 69-72
145 Hoàng Ngọc  Đạt Long Beach CA 90805 USA 56-59
146 Lê Tiến Đạt Orange CA 92869 USA 59
147 Nguyễn Văn  Đạt Saratoga CA 95070 USA
148 Đào Đình  Đắc USA
149 Nguyễn Kim Đễ Portland OR 97213 USA 59
150 Vi Văn Điềm USA 59
151 Nguyễn Đình  Điền Stafford TX 77477 USA 64-70
152 Nguyễn Khắc  Điệp San Jose CA 95136 USA 59-62
153 Nguyễn Kim  Đính Santa Clara CA 95051 USA
154 Vũ Băng  Đình Wichita KS 67220 USA
155 Nguyễn Mạnh  Đĩnh Milpitas CA 95050 USA
156 Vũ Ngọc Đĩnh Rancho Santa Margarita CA 92688 USA 59
157 Nguyễn Văn Đỉnh Orange CA 92669 USA
158 Hoàng Cơ  Định San Jose CA 95150 USA 55-59
159 Nguyễn H.  Định San Jose CA 95132 USA 64-68
160 Nguyễn Văn  Định San Jose CA 95121 USA
161 Phạm Gia Định Milpitas CA 95035 USA 59
162 Trần Văn  Định San Jose CA 95148 USA
163   Đỗ San Jose CA 95123 USA
164 Phạm Hữu  Độ San Jose CA 95112 USA 56-59
165 Trần Quốc  Độ Tampa FL 33614 USA
166 Hoàng Bằng  Đoàn USA
167 Khổng Minh  Đoàn San Francisco CA 94102 USA 62-63
168 Đỗ Danh  Đôn Hayward CA 94545 USA
169 Trần Đình  Đôn San Jose CA 95112 USA 57-64
170 Vũ Thượng  Đôn San Jose CA 95136 USA 56-63
171 Phạm Chí  Đồng San Jose CA 95132 USA 54-58
172 Bạch Văn Đức Fullerton CA 92833 USA 59-60
173 Đỗ  Đức San Jose CA 95128 USA
174 Đỗ Trọng  Đức Westminster CA 92683 USA
175 Nguyễn Đình  Đức Tucson AZ 85748 USA
176 Nguyễn Hồng  Đức Gainesville FL 32653 USA 65-66
177 Trịnh Minh  Đức San Jose CA 95132 USA 1972
178 Vương Huy  Đức San Jose CA 95127 USA
179 Nguyễn Thanh  Gíá Từ trần ngày 11/5/2008 tại Santa Clara, California, USA - Thọ 75 tuổi
180 Đỗ Nguyên  Giai San Diego CA 92117 USA 56-59
181 Hoàng Xuân  Giám Memphis TN 38133 USA 63-70
182 Nguyễn Thanh  Giản Pinole CA 94564 USA 54-58
183 Đặng Lam  Giang Cupertino CA 95014 USA
184 Trần Lam  Giang Sacramento CA 95842 USA 58-59
185 Lê Ngọc  Giao Gaitherburg MD 20877 USA
186 Ngô Tằng Giao Sterling VA 20166 USA 56-59
187 Trần Trung  Ginh Santa Paula CA 93060 USA 55-62
188 Nguyễn Thanh  Giới San Francisco CA 94115 USA 62-63
189 Lê Ôn  Milpitas CA 95035 USA
190 Nguyễn Thanh  San Jose CA 95132 USA 65-72
191 Nguyễn Thanh  San Jose CA 95131 USA 71-78
192 Trần Sơn Alhambra CA 91803 USA 55-58
193 Vũ Bắc  San Jose CA 95111 USA 51-58
194 Phạm Ngọc  Hài San Jose CA 95148 USA 56
195 Trần Xuân Hài Eltoro CA 92630 USA NV
196 Bùi Chiêm Hải San Jose CA 95112 USA 56-60
197 Đỗ Tiến  Hải San Jose CA 95118 USA 73-77
198 Lê Bá Hải Meza AZ 85201 USA
199 Nguyễn Hoàng  Hải San Jose CA 95116 USA 57-58
200 Nguyễn Trường  Hải Lodi NJ 07644 USA 56-59
201 Nguyễn Vũ  Hải Santa Clara CA 95050 USA 54-58
202 Nguyễn Xuân  Hải San Jose CA 95148 USA 67
203 Phạm Ngọc  Hải Milpitas CA 95035 USA 57-65
204 Phạm Văn  Hải Falls Church VA 22046 USA USA
205 Trần Mộng Hải Garden Grove CA 92843 USA NV
206   Hải San Jose CA 95119 USA 54-57
207 Nguyễn  Hải   San Jose CA 95148 USA
208 Phạm Văn  Hàm La Mirada CA 90638 USA 59
209 Nguyễn Huy  Hân Pontiac MI 48341 USA
210 Nguyễn  Hanh San Jose CA 95128 USA
211 Nguyễn  Hạnh Rochester MN 55906 USA
212 Phạm Nguyên  Hạnh Milpitas CA 95035 USA 58-61
213 Vũ Hữu  Hạnh San Jose CA 95133 USA  
214 Nguyễn Duy  Hảo Alameda CA 94501 USA
215 Nguyễn Văn  Hảo San Jose CA 95148 USA 54-61
216 Đỗ  Hiến San Jose CA 95148 USA
217 Nguyễn Công  Hiến Westminster CA 92683 USA 59
218 Nguyễn Văn  Hiến San Jose  CA 95138 USA 61-64
219 Hoàng Đức  Hiền San Jose CA 95112 USA 58-59
220 Lê Trung  Hiền San Jose CA 95148 USA 50-53
221 Nguyễn Hữu  Hiền Fountain Valley CA 92708 USA 59
222 Nguyễn Quốc  Hiền USA
223 Nguyễn Văn  Hiền San Clemente CA 92673 USA 56-59
224 Nguyễn Văn  Hiền Santa Clara CA 95051 USA
225 Lê Thế Hiển Stamford CT 06905 USA 56-59
226 Nguyễn Văn  Hiển San Jose CA 95112 USA
227 Vũ Công  Hiển Daly City CA 94015 USA 63-64
228 Nguyễn Mạnh  Hiền (A) Garden Grove CA 92844 USA 59
229 Nguyễn Mạnh  Hiền (B) Baldwin Park CA 91706 USA 59
230 Đào Trọng  Hiệp San Francisco CA 94132 USA
231 Nguyễn Thất  Hiệp Milpitas CA 95035 USA 51-57
232 Nguyễn Văn  Hiệp Milpitas CA 95035 USA
233 Nguyễn Văn  Hiệp San Jose CA 95133 USA
234 GS Nguyễn Đức  Hiếu Sacramento CA 95831 USA   
235 Nguyễn Văn  Hiếu Milpitas CA 95035 USA 67-73
236 Nguyễn Văn  Hiếu San Jose CA 95172 USA 59-60
237 Hoàng Duy  Hiệu San Jose CA 95116 USA 56-63
238 Phạm Thế  Hiệu Houston TX 77072 USA 60
239 Khổng Trọng  Hinh Milpitas CA 95035 USA 62-65
240 Nguyễn Đức  Hinh Plano TX 75094 USA
241 Lê Ngọc  Hồ Seattle WA 98115 USA
242 Đỗ Xuân  Hòa Westminster CA 92683 USA
243 Nguyễn Trung  Hòa San Jose CA 95136 USA 51-58
244 Phạm Hoán Irvine CA 92620 USA 56-59
245 Nguyễn Hải  Hoàn Milpitas CA 95035 USA 58-65
246 Nguyễn Văn Hoàn   CA   USA 75
247 Nguyễn Văn  Hoàn Sarasota FL 34233 USA 59-66
248 Nguyễn Xuân  Hoàn Oakland CA 94601 USA 54
249 Hoàng Huy  Hoàng San Jose CA 95164 USA 75
250 Nguyễn Hoàng Santa Ana CA 92703 USA 56-59
251 Chu Bá  Học Houston TX 77089 USA 1959
252 Nguyễn Văn  Hội San Jose CA 95111 USA
253 Đặng Xuân  Hồng Henrietta NY 14467 USA
254 Trần  Hồng San Jose CA 95131 USA
255 Trần Đình  Hồng Brighton MA 02135 USA 63-67
256 Trần Khánh  Hồng Concord CA 94520 USA 59-62
257 Trần Tế  Hồng San Jose CA 95118 USA
258 Vũ Đức  Hồng Seattle WA 98144 USA 59
259 Đỗ Văn  Hợp Hayward CA 94542 USA 53-54
260 Phạm Huân Agoura CA 91301 USA 54
261 Trương Tiến  Huân San Jose CA 95132 USA 64-68
262 Phan  Huấn Redwood City CA 94062 USA
263 Bùi Công Huề Houston TX 77072 USA 56-59
264 Đỗ Huy  Huệ San Jose CA 95111 USA 54-56
265 Phan Đình  Huệ San Rafael CA 94903 USA 50-53
266 Đình Mạnh Hùng Woodingville WA 98072 USA 56-59
267 Đỗ  Đức Hùng San Jose CA 95132 USA 63
268 Dư Quang  Hùng San Jose CA 95132 USA
269 Lại Đức  Hùng San Jose CA 95112 USA 58-65
270 Lê Mạnh  Hùng Fairfax VA 22031 USA
271 Lưu Tiến  Hùng Sunnyvale CA 94087 USA 63-70
272 Nguyễn Hùng San Jose CA 95116 USA 54-57
273 Nguyễn Hùng San Jose CA 95132 USA 62-69
274 Nguyễn Hùng San Jose CA 95121 USA 65
275 Nguyễn Hùng Santa Clara CA 95050 USA
276 Nguyễn Đình  Hùng San Jose CA 95132 USA
277 Nguyễn Mạnh Hùng Fairfax VA 22031 USA 1957
278 Nguyễn Mạnh  Hùng Richmond View CA 94805 USA 58-59
279 Nguyễn Như  Hùng Santa Clara CA 95051 USA 54-58
280 Nguyễn Văn  Hùng San Jose  CA 95121 USA 65
281 Nguyễn Viết  Hùng San Jose CA 95127 USA
282 Phạm Đỗ  Hùng Foster City CA 94404 USA 55-59
283 Phạm Minh  Hùng Milpitas CA 95035 USA 63-66
284 Phạm Thế Hùng Irvine CA 92602 USA
285 Phạm Tiến  Hùng Santa Cruz CA 95062 USA 1978
286 Trương Thiệu  Hùng Houston TX 77083 USA 1959
287 Trương Tiến  Huy Saratoga CA 95070 USA
288   Huy Hayward CA 94544 USA 61-65
289 Hoàng Huyên Westminster CA 92683 USA 56-59
290 Bùi Quốc  Hưng Milpitas CA 95035 USA 61-68
291 Dương Đình  Hưng Dunn Loring VA 22027 USA 59
292 GS Nguyễn Đức  Hưng Fremont CA 94538 USA  
293 GS Nguyễn Hữu  Hưng San Jose CA 95119 USA 1958
294 Lê Thụy  Hưng Linnfield MA 01940 USA 57-60
295 Ngô Tiến  Hưng San Jose  CA 95131 USA 63-65
296 Nguyễn  Hưng San Jose CA 95133 USA
297 Vũ Thế  Hưng San Jose CA 95126 USA 62
298 Vũ Thị  Hưng Houston TX 77036 USA
299 Lê Đình Hương Houston TX 77099 USA
300 Nguyễn Quang  Hưởng Carmichael CA 95608 USA 55-56
301 Đoàn Phúc  Hữu San Jose CA 95122 USA 61-68
302 Bùi Khắc  Hy San Jose CA 95131 USA
303 Vũ Quốc  Kha Plainsbow NJ 08536 USA
304 Nguyễn Quốc  Khải Potomac MD 20854 USA 55-63
305 Phạm Chí Khải Snta Ana CA 92704 USA 1957
306 Trần Cao  Khải Westminster CA 92683 USA
307 Đỗ Trí Khang Fairfax VA 22032 USA 56-59
308 Hoàng Đình  Khang Escondido CA 92026 USA 57-60
309 Đào Văn  Khanh San Jose CA 95111 USA
310 Đoàn Văn  Khanh Houston TX 77088 USA 57-58
311 Lê Quốc  Khanh Manhattan Beach CA 90266 USA 59-62
312 Đặng Khắc  Khánh Union City CA 94587 USA 57-60
313 Đào Văn  Khánh San Jose CA 95112 USA 56-59
314 Nguyễn Hữu  Khánh San Jose CA 95111 USA 57-60
315 Nguyễn Kim  Khánh Newark CA 94560 USA 55-58
316 Nguyễn Quốc  Khánh Houston  TX 77064 USA 56-59
317 Nguyễn Quốc  Khánh San Jose CA 95112 USA
318 Phạm  Khánh San Jose CA 95126 USA
319 Triệu Trọng  Khánh San Jose CA 95148 USA 66-71
320 Trịnh Gia  Khánh San Jose CA 95129 USA
321 Trần  Khánh   San Jose CA 95132 USA 59-60
322 GS Lưu Trung Khảo Newport Beach CA 92660 USA
323 Nguyễn Vũ  Khiêm Sunnyvale CA 94086 USA 70-72
324 Nguyễn Đăng  Khoa Santa Clara CA 95054 USA 60-67
325 Nguyễn Văn  Khoa Milpitas CA 95035 USA 63-70
326 Đặng Vũ Khoái El Sobrante CA 94803 USA
327 Bùi Hùng Khoát San Jose CA 95111 USA 56-59
328 Nguyễn Đức  Khoát Torrance CA 90504 USA
329 Mai Đức  Khôi San Jose CA 95121 USA 56-59
330 Nguyễn Đăng  Khôi Dublin CA 94568 USA 57-60
331 Nguyễn Mộng Khôi Renton WA 98059 USA
332 Nguyễn Văn  Khôi Milpitas CA 95035 USA
333 Nguyễn Văn  Khôi San Francisco CA 94107 USA
334 Phạm Nguyên  Khôi Sunnyvale CA 94089 USA 65-68
335 Trần Văn  Khởi Houston TX 77089 USA
336 Vũ Trọng Khởi Leonardo NJ 07737 USA
337 Nguyễn Đăng  Khúc Winter Park FL 32792 USA 64-67
338 Phạm Huy  Khuê San Jose CA 95131 USA  
339 Đỗ  Kiểm Elkgrove CA 95758 USA 49-56
340 Đàm Quang  Kiên Hopkins MN 55343 USA 57-60
341 Hoàng Chí  Kiên Seaside CA 93955 USA 58-61
342 Hoàng  Kim San Jose CA 95112 USA 57-60
343 Trần  Kim San Jose CA 95131 USA
344 GS Dương Minh  Kính Riverside CA 92509 USA  1956
345 Hoàng Kim  San Jose CA 95112 USA
346 Bùi Khắc Kỳ Tigard OR 97223-2007 USA 56-59
347 Nguyễn Đình  Kỳ San Jose CA 95121 USA
348 Nguyễn Trường  Kỳ E. Brunswick NJ 08816 USA 68-75
349 Đoàn La Woodridge  NJ 07075 USA
350 Bùi Đức  Lạc San Jose CA 95121 USA 57-58
351 Bùi Khắc  Lạc San Jose CA 95131 USA 55-58
352 Nguyễn Đức  Lai San Jose CA 95111 USA
353 Duy  Lam Santa Anna CA 92701 USA
354 Nguyễn Đức  Lâm San Jose CA 95129 USA 61-63
355 Phạm Văn  Lâm San Jose CA 95151 USA 44-46
356 Vũ Đình  Lâm San Jose CA 95131 USA 69-70
357 Khương Thị Phương Lan Vienna VA 22182 USA
358 Nguyễn Ngọc  Lân Daly City CA 94015 USA 61-64
359 GS Trần Quang  Lãng San Jose CA 95111 USA TGT 49-56
360 Ngô Huy  Lãng Honolulu HI 96826 USA 57-60
361 Nguyễn Huy  Lãng San Jose CA 95148 USA
362 Du Tử Garden Grove CA 92841 USA
363 Nguyễn Văn  Fremont CA 94538 USA
364 Đỗ Trọng Lễ Grand Prairie TX 75052 USA 56-59
365 Hà Học Lễ Fremont CA 94539 USA 64-67
366 Hoàng Uông  Lễ Pinole CA 94564 USA 58-61
367 Chu Trí Lệ San Jose CA 95112 USA 56-59
368 Phạm Trọng Lệ Fairfax VA 22030 USA 56-59
369 Đoàn Thanh  Liêm Westminster CA 92683 USA
370 Nguyễn Đức  Liêm Annandale VA 22003 USA 57-60
371 Nguyễn Đình  Liên Amarillo TX 79119 USA 57-60
372 Phạm Đức Liên Charlotte NC 28212 USA 56-59
373 Ngô Hữu  Liễn Houston TX 77069 USA 57-58
374 Phan Phi  Liêu San Jose CA 95127 USA 63-67
375 Trần Văn  Liệu Morgan Hill CA 95037 USA 63-66
376 Phạm Thị Diệu  Linh San Jose CA 95133 USA 56-57
377 Cung Giác  Lộ Sunnyvale CA 94086 USA 55-58
378 Trịnh Đình  Loạt San Jose  CA 95116 USA 58-61
379 Bùi  Long San Jose CA 95122 USA
380 Hoàng Cơ  Long San Jose CA 95127 USA 52
381 Lã Thanh  Long Santa Clara CA 95051 USA 53-54
382 Lê Chính Long Fountain Valley CA 92708 USA 58
383 Nguyễn Quốc  Long Sunnyvale CA 94089 USA 68
384 Nguyễn Văn Long Westminster CA 92683 USA
385 Phạm Đình  Long Annandale VA 22003 USA
386 Tạ Đức  Long San Jose CA 95132 USA 60-63
387 Nguyễn Xuân  Lộc Brooklyn Park MN 55444 USA 54-56
388 Phạm Mỹ  Lộc San Jose CA 95113 USA 62-65
389 Đỗ Đình Lợi Santa Clara CA 95050 USA 56-59
390 Phạm  Lợi Fremont CA 94539 USA 68-74
391 Nguyễn Văn Luận Garden Grove CA 92843 USA
392 Phạm Huy  Luận San Jose CA 95118 USA 62-63
393 Nguyễn Thạch  Lục Jacksonville FL 32257 USA
394 Nguyễn Trí Lục Fountain Valley CA 92708 USA 56-59
395   Luyến San Jose CA 95148 USA 72-73
396 Đào Tiến  Luyện Fremont CA 94539 USA 53-54
397 GS Phạm Xuân  Lương Houston TX 77059 USA 59
398 Nguyễn  Lương San Jose CA 95135 USA
399 Nguyễn Hoàng  Lương San Jose CA 95148 USA 61-64
400 Nguyễn Văn  Lương Fresno CA 93726 USA
401 Trần Trung  Lương San Jose CA 95116 USA 53-56
402a Hà Ngọc  Lưu Milpitas CA 95035 USA 62-65
402b Vũ Ngọc  Lưu San Jose CA 95131 USA 54-62
403 Nguyễn Hữu  Mạc Sunnyvale CA 95086 USA 65-71
404 Đỗ Thị Như Mai Cypress TX 77429 USA 56-57
405 Nguyễn Hữu  Mai Pearland TX 77581 USA  
406 Charlie Mạnh Westminster CA 92683 USA
407 Nguyễn Văn  Mão Milpitas CA 95035 USA 68-69
408 Đào Văn Mẫn Midway City CA 92655 USA 56-59
409 Nguyễn Tá Mẫn Houston TX 77089 USA 57-60
410   Minh San Jose CA 95121 USA 1962
411 Nguyễn Công  Minh San Jose CA 95133 USA
412   Minh San Jose CA 95132 USA
413 Nguyễn Khắc  Minh  Cypress TX 77429 USA 52-57
414 Triịnh Đức Minh  Silver Spring MD 20904 USA 56-59
415 Bùi  Môn Milpitas CA 95035 USA 61-62
416 Lê Trọng  Mưu Houston TX 77099 USA 57-60
417 Vũ Gi  Mưu San Jose CA 95116 USA 56-63
418 Phan Quang  Nại San Jose CA 95124 USA 56-59
419 Hoàng Quý Nam Silver Spring MD 20902 USA 58
420 Nguyễn Đức  Nam Fairfax VA 22031 USA 61
421 Nguyễn Thượng  Nam Sacramento CA 95826 USA 54-57
422 Nguyễn Tiến  Nam San Jose CA 95132 USA 71-72
423 Nguyễn Đức  Năng Westminster CA 92683 USA 54-58
424 Nguyễn  Ngân San Jose CA 95112 USA 35-42
425 Nguyễn Văn  Ngân Milpitas CA 95035 USA 35-42
426 Phạm Ngân San Jose CA 95127 USA 68-73
427 Vũ Tiến  Ngẫu Milpitas CA 95035 USA
428 Đinh Công Nghĩa Portland OR 97213 USA 56-58
429 Vũ Quang  Nghĩa Garden Grove CA 92843 USA NV
430 Vũ Đức  Nghiêm San Jose CA 95112 USA 44-51
431 Trần Văn  Nghiêu San Jose CA 95117 USA 65-67
432 Đinh Văn Ngọc Lincoln WA 68528 USA
433 Hoàng Văn  Ngọc Milpitas CA 95035 USA 57-58
434 Lê Minh  Ngọc Sebastian FL 32978 USA 59
435 Phạm Ngọc San Jose CA 95111 USA 65
436 Trần Ngọc Katy TX 77449 USA
437 Đặng Tường  Ngữ Rocklin CA 95765 USA 54-57
438 Nguyễn Đức  Nguyên   MD 20904 USA
439 Nguyễn Văn  Nhạc San Jose CA 95133 USA 56-59
440 Đặng Văn Nhân Từ trần ngày 17/01/2008 tại California, USA - Thọ 76 tuổi
441 Nguyễn Trọng  Nhi San Jose CA 95132 USA 61-63
442 Cổ Văn  Nhơn San Jose CA 95116 USA 66-67
443 Chu Đức  Nhuận Santa Ana CA 92704 USA
444 Đỗ Thị  Nhuận Westminster CA 92683 USA 49-50
445 Nguyễn Đức  Nhuận Westminster CA 92683 USA 56-59
446 Phạm Văn  Nhuệ Houston TX 77071 USA 52-56
447 GS Nguyễn Bích  Như San Jose CA 95133 USA  
448 Lê Ôn  Như Milpitas CA 95035 USA
449 GS Phan Minh  Nhựt San Francisco CA 94132 USA  
450 Lê Đình  Niên San Jose CA 95112 USA 71
451 Bùi Dương  Ninh San Jose CA 95121 USA 65-68
452 <Lê Văn> <Ninh> Xóa tên vì không xứng đáng đứng chung trong danh sách các cựu học sinh Chu Văn An Hải ngoại (bấm vào đây coi chi tiết).
453 Nguyễn Ngọc  Nội Riverside CA 92507-3897 USA 56-59
454 Nguyễn Đào Nùng Long Beach CA 90807 USA 56-59
455 Dương Thế  Oanh Fremont CA 94539 USA 55-58
456 Vũ Ngọc  Oánh San Jose CA 95112 USA 58-60
457 Nguyễn Xuân  Phác San Jose CA 95121 USA
458 Nguyễn Đình  Phác  Sunnyvale CA 94087 USA 69-70
459 GS Vũ Tiến  Phái Elk Grove CA 95624 USA
460 Nguyễn Huy  Phan San Diego CA 92115 USA 57-60
461   Phan Fairfield OH 45014 USA 56-63
462 Vu Trong  Phan Cincinnati OH 45014 USA
463 Trần Đức  Phát San Jose CA 95133 USA
464 Vũ Mạnh  Phát San Jose CA 95136 USA
465 Nguyễn Đoan  Phi San Jose CA 95133 USA 54-55
466 Bành Ích Phí San Francisco CA 94115 USA
467 Hoaàng Hữu Phiên Garden Grove CA 92840 USA 56-59
468 Nguyễn Đình  Phổ Stockton CA 95207 USA 55
469 Trần Quang  Phong Garden Grove CA 92841 USA
470 Vũ Hồng  Phong San Jose CA 95132 USA 63-64
471 Bùi Trần  Phú San Jose CA 95136 USA 57-60
472 Hàn  Phú Union City CA 94587 USA 58-61
473 Lê Tiến Phụ Burke VA 22015 USA 56-59
474 Đặng Cao  Phúc Milpitas CA 95035 USA 68-75
475 Đỗ Hữu  Phúc Milpitas CA 95035 USA
476 Đỗ Hữu  Phúc USA
477 Lư Vĩnh  Phúc San Jose CA 95116 USA 62-65
478 Nguyễn Hồng  Phúc Santa Clara CA 95051 USA
479 Nguyễn Như  Phúc San Francisco CA 94121 USA
480 Phạm Ngọc  Phúc (Phillip) San Jose CA 95126 USA
481 Hà Mai  Phương San Jose CA 95135 USA
482 Hoàng  Phương San Jose CA 95131 USA 63-70
483 Hoàng Xuân Phương Sunnyvale CA 94086 USA
484 Nguyễn Phương San Jose CA 95121 USA 57-61
485 Nguyễn Đình Phương (1) San Jose CA 95136 USA 56-59
486 Nguyễn Đình Phương (2) Westminster CA 92683 USA 56-59
487 Nguyễn Trí  Phương San Jose CA 95130 USA 54-61
488 Trần Minh  Phương Camarillo CA 93012 USA 68-75
489 Vũ Văn  Phường Seattle WA 98155 USA
490 Hoàng Đình  Quang San Jose CA 95123 USA 49-54
491 Ngô Văn  Quang San Jose CA 95133 USA 51-54
492 Nguyễn Đức  Quang Garden Grove CA 92843 USA
493 Nguyễn Kiêm  Quang Dallas TX 75252 USA 67-68
494 Nguyễn Văn  Quang San Jose CA 95129 USA 53-56
495 Vũ Công  Quang San Jose CA 95121 USA 53-58
496 Trần Văn  Quảng Santa Clara CA 95050 USA 54-55
497 Dương Hồng Quân Westlake Village CA 91362 USA 56-59
498 Nguyễn Quốc  Quân Falls Church VA 22041 USA 1959
499 Nguyễn Huy  Quế Marina CA 93933 USA 63-69
500 Phạm Ngọc  Quế Fair Oaks CA 95628 USA 1957
501 Hoàng Thị Châu  Qui Corona Del Mar CA 92625 USA 55-56
502 Đoàn Đình  Quí USA 1969
503 Phạm Phú  Quốc San Jose CA 95121 USA 55-58
504 Trần Thế  Quy San Jose CA 95148 USA 57-58
505 Ngô Thế  Quý Yukon OK 73099 USA 57-60
506 Nguyễn Bá  Quý Từ trần tại Oregon, tháng 6, 2008, thọ 86 tuổi
507 Trần Minh  Quý Mountain View CA 94309 USA
508 Vũ Ngọc  Quý Orlando FL 32812 USA 56-59
509 Dương Vân  Quyên San Jose CA 95123 USA 56-57
510 Nguyễn Ngọc  Quyên Santa Ana CA 92704 USA 59
511 Bùi  Quyền San Jose CA 95121 USA 59
512 Nguyễn Văn  Quyền Anaheim CA 92802 USA 56-59
513 Nguyễn Văn  Quyền San Jose CA 95148 USA 61-62
514   Quyền Fremont CA 94539 USA 1969
515 Đoàn Đình  Quýnh San Jose CA 95121 USA
516 Lê Văn  Quỳnh San Jose CA 95119 USA
517 Nguyễn Xuân  Quỳnh Lakewood WA 98498 USA 59
518 Phan  Quỳnh ESCONDIDO CA 92027 USA
519 Vương Ngọc  Quỳnh San Jose CA 95130 USA 58-61
520 Trần Hữu  Rật San Jose CA 95122 USA 60-63
521 Bùi Văn  Rậu San Jose CA 95112 USA 61-64
522 Nguyễn Santa Clara CA 95050 USA
523 Phạm Trọng Sách Clackamas OR 97015 USA 56-59
524 Đỗ Bảo  San San Jose CA 95121 USA 61-65
525 Đỗ Đình  San San Jose CA 95122 USA 60-61
526 Dương Hiệp  San San Jose CA 95131 USA 65
527 Lê Duy  San San Jose CA 95131 USA 55-59
528 Phạm Đình  San Santa Ana CA 92703 USA 59
529 Vũ Hữu  San Irvine CA 92168 USA  
530 Tạ Huy  Sáng Woodland Hills CA 91364 USA 57-60
531 Lê Văn  Sắc San Jose CA 95131 USA 62-63
532 Nguyên Sâm Huntington Beach CA 92649 USA
533 Hoàng Nam  Sinh Cupertino CA 95014 USA
534 Nguyễn Văn Sinh Anaheim CA 92804 USA
535 Nguyễn Thanh  Son Wesminster CA 92683 USA 68-75
536 Đào Văn  Sơn San Jose CA 95122 USA 51-52
537 Nguyễn Hùng Sơn Milpitas CA 95035 USA 59-64
538 Nguyễn Quế  Sơn Spring TX 77388 USA 57-60
539 Nguyễn Thanh  Sơn San Diego CA 92117 USA 57-60
540 Nguyễn Thanh  Sơn San Jose CA 95121 USA 57-60
541 Nguyễn Xuân  Sơn USA 59-60
542 Phạm Tuấn  Sơn Santa Clara CA 95054 USA 69-70
543 Trần Ngọc  Sơn Newark CA 95460 USA
544 Trần Việt  Sơn Apopka FL 32712 USA  
545 Hoàng Lê  Sử Cupertino CA 95014 USA 61-63
546 Lê Xuân Sướng Falls Church VA 22042 USA 59
547 Lê Xuân  Sướng Falls Church VA 22042 USA 59
548 Nguyễn Quốc  Súy Van Nuys CA 91411 USA 57-58
549 Tạ Văn Tài Brooklin MA 02446 USA 1957
550 Nguyễn Tam Cupertino CA 95014 USA
551 Trần  Tản San Jose CA 95136 USA 60-67
552 Bùi Công Tạo San Jose CA 95122 USA 59
553 Hà Quốc  Tâm Santa Clara CA 95050 USA
554 Hà Thanh  Tâm San Jose CA 95132 USA
555 Nguyễn Tường Tâm San Jose CA 95127 USA 64
556 Nguyễn  Tầm Oakland CA 94601 USA
557 GS Cung Nhật Tân San Jose CA 95111 USA 58
558 Hoàng  Tân Louisville KY 40214 USA
559 Huỳnh Phước  Tân Los Gatos CA 95030 USA 64-71
560 Lê Thanh Tân Costa Mesa CA 92626 USA
561 Ngô Văn  Tân Milpitas CA 95035 USA
562 Lê Quốc  Tấn Daly City CA 94014 USA 59-60
563 Phạm Tài Tấn San Jose CA 95121 USA 60-63
564 Ngô Anh  Tề Oklahoma City OK 73142 USA
565 Nguyễn Cẩm  Thạch West Covina CA 91791 USA 57-60
566 Nguyễn Quốc  Thái Bushnell FL 33513 USA 71
567 Phạm Hùng  Thái San Jose CA 95121 USA 62-63
568 Phạm Phúc  Thái Santa Clara CA 95051 USA 59
569 Phạm Đình  Thám San Francisco CA 94115 USA
570 Phạm Đình  Thám Shrewsbury MA 01545 USA
571 Đặng H.  Thanh Sunnyvale CA 94086 USA 64-67
572 GS Hoàng Đình  Thanh Irvine CA 92603 USA
574 Nguyễn  Thanh Sacramento CA 95624 USA
575 Nguyễn N.  Thanh San Jose CA 95121 USA 66-73
576 Phan Chừng  Thanh Atlanta GA 30319 USA
577 Trần Văn  Thanh Houston TX 77082 USA
578 Bùi Phạm Thành Irvine CA 92620 USA 65-68
579 Nguyễn Thành USA PT-54
580 Nguyễn Chí Thành Anaheim CA 92804-2621 USA 56-59
581 Nguyễn Văn  Thành San Jose CA 95132 USA 51-54
582 Phạm Đỗ Thành Cape Coral FL 33990 USA 57-60
583 Phan Chung  Thành Atlanta GA 30319 USA
584 Nguyễn Đảm  Thạnh San Jose CA 95123 USA 52-56
585 Đinh Xuân Thảo San Jose CA 95123 USA 56-59
586 Nguyễn Cao  Thăng San Jose CA 95116 USA 55-56
587 Bùi Công Thắng San Jose CA 95123 USA 61-62
588 Đỗ Xuân Thắng Houston TX 77083 USA 56-59
589 Đoàn Viết  Thắng Milpitas CA 95035 USA 78
590 Vũ Đình  Thắng San Jose CA 95111 USA 51
591 Vương Đức  Thắng   CA 95035 USA 67-74
592 Lê Văn  Thặng San Jose CA 95112 USA 59-62
593 Vũ Thị  Thập Milpitas CA 95035 USA 57-60
594 Đoàn Trọng  Thê Santa Clara CA 95051 USA 60-63
595 Nguyễn Thế  Thiệu Oklahoma OK 73112 USA 50-51
596 Đinh Nhật  Thịnh Sacramento CA 95824 USA 54-55
597 Nguyễn Tiến Thịnh Santa Ana CA 92703-4033 USA
598 Nguyễn Văn  Thịnh San Jose CA 95121 USA
599 Vũ Đình Thịnh Plam Harbor FL 34685 USA 56-59
600 Phạm  Thọ San Jose CA 95116 USA
601 Phạm Đào  Thọ San Jose CA 95133 USA 70-75
602 Trần Hữu  Thọ Manchester CT 6040 USA 65-68
603 Nguyễn Hữu  Thống San Jose CA 95130 USA
604 Nguyễn Thị Thu Sherman Oaks CA 93004 USA 54-55
605 Lê Quý  Thụ San Jose CA 95138 USA 58-61
606 Nguyễn Đức  Thụ Jacksonville FL 32223 USA
607 Đỗ Trọng  Thuần San Jose CA 95111 USA 49-50
608 Nguyễn Công Thuần Camas WA 98607-9443 USA 59
609 Trần Đức  Thuần Hayward CA 94544 USA 60-65
610 Ngô Đình Thuận Annandale VA 22003 USA
611 Nguyễn Song Thuận Irvine CA 92614 USA
612 Nguyễn Văn  Thục Lewisville TX 75056 USA 56-59
613 Vũ Đình  Thục Bothell WA 98011 USA
614 Trần Đình  Thủy Merkel TX 79536 USA 56
615 Trần Thanh  Thủy Milpitas CA 95035 USA
616 Đặng Đình  Thụy San Jose CA 95116 USA 47-49
617 Hoàng Gia Thụy Hercules CA 94547 USA 57-60
618 Nguyễn Như  Thụy San Jose CA 95138 USA
619 Nguyễn  Thuyên San Jose CA 95148 USA
620 Nguyễn Phúc Quỳnh Thuyên San Jose CA 95121 USA 59
621 Nguyễn  Thư Cerritos CA 90701 USA
622 Phạm  Thư Los Altos Hills CA 94022 USA 57-60
623 Phạm  Thực Milpitas CA 95035 USA 61-69
624 GS Phạm Biểu Thước Santa Ana CA 92706 USA
625 Đào Trọng  Tích San Jose CA 95112 USA 47
626 Nguyễn Huy  Tiên Sacramento CA 95828 USA 56-59
627 Phạm Quốc Tiên Sprinfield  VA 22152 USA
628 Tôn Nữ Thủy Tiên San Jose CA 95121 USA NV
629 Cung   Tiến Roseville MN 55103 USA
630 Đỗ Đăng Tiến Milpitas CA 95035 USA 59
631 Đỗ Đăng  Tiến Milpitas CA 95035 USA 59
632 Lê Văn Tiến Gilbert AZ 85234 USA
633 Nguyễn Lê  Tiến Cupertino CA 95014 USA 65-68
634 Phạm Quốc Tiến Sprinfield VA 22152 USA
635 Vũ Trọng  Tiến Stockton CA 95027 USA 65
636 Vương Tân  Tiến San Jose CA 95132 USA 66-73
637 Lê Vân  Tiếp Grandville MI 49418 USA 65-66
638 Phạm Như Tiếp Moreno Valley CA 92555 USA 56-59
639 Ngô Văn  Tiệp San Jose CA 95131 USA 57-58
640 Lê Xuân  Tiếu San Jose CA 95136 USA 56
641 Nam Sinh Tín CA USA 56-59
642 Trần Sỹ  Tín San Jose CA 95132 USA 62-65
643 Trần Trung  Tín San Jose CA 95132 USA 67-74
644 Thân Văn Tình Fountain Valley CA 92708 USA NV
645 Đàm Quang Toán San Jose CA 95127 USA 57-59
646 Lê Cảnh  Toàn Santa Clara CA 95051 USA 62-63
647 Nguyễn Cao Toàn San Jose CA 95127 USA 58-59
648 Nguyễn Văn  Toàn Philadelphia PA 19142 USA
649 Nguyễn Văn  Toàn Rancho Cordova CA 95670 USA
650 Phạm  Toàn Rancho Cordova CA 95670 USA 58-61
651 Đỗ Qúy Toàn Fountain Valley CA 92708 USA 56-59
652 Trịnh Như  Toàn San Jose CA 95131 USA 58-62
653 Vũ Công  Toàn San Francisco CA 94118 USA
654 Bùi Ngọc  San Jose CA 95112 USA 58-61
655 Nguyễn Quang  San Jose CA 95132 USA 61-64
656 Vũ Văn  Tới San Jose CA 95111 USA 57-60
657 GS Lê Thị  Trà San Jose CA 95122 USA
658 Nguyễn Văn  Trác San Jose CA 95112 USA 55-56
659 Lâm Hữu  Trãi Sunnyvale CA 94085 USA 57-60
660 Nguyễn  Trang Corvallis OR 97330 USA 56-59
661 Phạm Ngọc  Trâm San Jose CA 95133 USA 59-62
662 Trần Văn  Trâm Hayward CA 94544 USA
663 Nguyễn Văn  Trân Houston TX 77094 USA 56-59
664 Đỗ Đại Trí San Jose CA 95121 USA 67-68
665 Đoàn Phan  Trí San Jose CA 95116 USA 65-68
666 Hoàng Đức Trí San Jose CA 95112 USA 59
667 Mai Đức  Trí Jersey City NJ 07305 USA 57-58
668 Nam Sinh Trí NC USA
669 Trịnh Minh  Trí San Jose CA 95132 USA
670 Trần Đình  Trị USA
671 Nguyễn Thị  Trinh Santa Clara CA 95051 USA
672 Trương Hồng  Trinh San Jose  CA 95131 USA
673 Dương Văn  Trình San Jose CA 95111 USA 60-63
674 Phạm Quang Trình South Kent WA 98032 USA 56-59
675 Phạm Quang  Trình San Jose CA 95136 USA 62
676 Trần Ngọc  Trình San Jose CA 95122 USA 60-63
677 Trần  Trịnh San Jose CA 95111 USA
678 Huỳnh Quan Trọng San Jose CA 95116 USA 63-64
679 Vũ Thế  Trụ Seattle WA 98125 USA
680 Vũ Ngô Khánh  Truật San Jose CA 95121 USA 44-51
681 Hoàng  Trung San Jose CA 95136 USA 66-69
682 Nguyễn Quang Trung CA USA
683 Trần Chính Trực Orlando Fl 32808 USA
684 Nguyễn Hữu  Trương Milpitas CA 95035 USA 55-57
685   Trương USA 66
686 Nguyễn Mai  Trường Havertown PA 19083 USA 67-68
687 Quang Đăng  Trường USA
688 Nguyễn Tuấn  Henderson NV 89052 USA 55-58
689 Tạ Quang  Tustin CA 92782 USA 75
690 Đào Tiến  Lake Forest CA 92630 USA 65-67
691 Từ Nghiêm  Tứ Seattle WA 98125 USA
692 Đỗ Đình  Tuân VA USA 1950
693 Đoàn Viết  Tuân Milpitas CA 95035 USA 72-75
694 Lê Đình  Tuân San Jose CA 95116 USA
695 Nguyễn Hữu  Tuân Needham MA 21920 USA 34-37
696 Phạm Đình  Tuân San Jose CA 95132 USA 56-62
697 Phạm Đình  Tuân Westminster CA 92683 USA
698 Đoàn Mạnh  Tuấn Sunnyvale CA 94087 USA 57-60
699 Hà Mạnh  Tuấn Cupertino CA 95014 USA 59
700 Lê Văn Tuấn USA 56-59
701 Nguyễn Đình  Tuấn Milpitas CA 95035 USA 63-70
702 Nguyễn Văn  Tuấn San Pablo CA 94806 USA 53-54
703 Phạm Văn  Tuấn Chantilly VA 20151 USA 1957
704 Phó Đức  Tuấn San Jose CA 95111 USA 52-57
705 Tăng Anh Tuấn Milpitas CA 95035 USA 65-72
706 Trần Anh  Tuấn Alameda CA 94501 USA
707 Trần Công  Tuấn San Jose CA 95014 USA
708 Trương Khắc Tuấn San Jose CA 95148 USA 63-66
709 Vương Thế  Tuấn Santa Clara CA 95054 USA 61-64
710 Lê Thanh Tùng San Francisco CA 94112 USA 69-75
711 Nguyễn Tư  Tùng San Jose CA 95133 USA 32-36
712 Nguyễn Viết  Tùng San Jose CA 95136 USA 67
713 Đỗ Hữu  Tước Seattle WA 98155 USA
714 Nguyễn Đức  Tường San Jose CA 95132 USA
715 Nguyễn Đức  Tường Sunnyvale CA 94086 USA
716 Phạm Bằng  Tường San Jose CA 95121 USA
717 Phạm Đỗ  Tường Redwood City CA 94065 USA 48-54
718 Phạm Gia Tường San Jose CA 95132 USA 61-68
719 Phạm Ngọc  Tường San Jose CA 95148 USA
720 Phùng Ngọc  Tường USA 60
721 Cung Trầm  Tưởng St Paul MN 55103 USA  
722 Hà Nhụ  Tưởng Elk Groove CA 95758 USA 55-63
723 Nguyễn Hàn  San Jose CA 95111 USA 44-45
724 Phan Như  Fremont CA 94555 USA
725 Kha văn  Tỷ Tempe AZ 85282 USA
726 Mai Văn  Tỵ San Jose CA 95133 USA
727 Đỗ Đức Uy San Jose CA 95112 USA 34-37
728 Vũ Ngọc  Uy Bursville MN 55306 USA 66-68
729 Nguyễn Lãng Uyên Callaway MD 20620 USA 59
730 Nguyễn Vũ Văn Portland OR 97220 USA 59
731 Nguyễn Thái Vân Garden Grove CA 92844 USA 56-59
732 Nguyễn Tường Vân USA
733 Nguyễn Tường  Vi Fremont CA 94536 USA
734 Nguyễn Minh  Viên San Francisco CA 94122 USA 57-60 
735 GS Lê Thành  Việt Sacramento CA 95821 USA  
736 Nguyễn Siêu  Việt Milpitas CA 95035 USA
737 GS Nguyễn Xuân  Vinh San Jose CA 95135 USA  
738 Lê Triều  Vinh Westminster CA 92683 USA 57-60
739 Nguyễn Ngọc Vĩnh Mill Creek WA 98012 USA 56-59
740 Nguyễn Quan  Vĩnh San Jose CA 95138 USA 60-61
741 Lưu Văn  Vịnh CA USA 57-60
742 Đào Duy  San Jose CA 95122 USA
743 GS Trịnh Xuân Vụ Garden Grove CA 92844 USA
745 Đào Văn Vượng Sunnyvale CA 94086 USA 58
746 Nguyễn Đức  Vượng Milpitas CA 95035 USA 62-63
747 Bùi Quang  Vy Silver Spring MD 20904 USA
748 Bùi Quang  Vy USA
749 Châu Cự  Xu San Jose CA 95138 USA 59-61
750 Nguyễn An  Xuân Los Banos CA 93635 USA 63-66
751 Đoàn Văn  Xuyên San Jose CA 95112 USA
752 Nguyễn Huy  Xương USA
753 Nguyễn Huy  Yên Fresno CA 93702 USA 59-66
754 Nguyễn Văn  Yến San Jose CA 95121 USA 59-66
755 Phạm Văn  Yến VA USA 45-46