LỜI GIỚI THIỆU

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An do các anh chi em cựu học sinh Chu Văn An cư ngụ tại miền Bắc California thành lập vào năm 1988. Là một hội đoàn bất vụ lợi (non-profit organization) được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động số 1627604 ngày 18 tháng 11 năm 1988. Vì đa số hội viên khởi thủy là những người cư ngụ tại miền Bắc California, nên Hội thường được gọi là Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc California để phân biệt với các hội ở địa phương khác. Tuy nhiên để tiên lợi, hội thường được gọi tắt là Hội Chu Văn An.

Nội Quy của hội được ban Chấp Hành Lâm Thời soạn thảo và Đại hội Thường niên lần thứ nhất thông qua ngày 2 tháng 8 năm 1988. Mục đích và đường lối hoạt động chính yếu của hội như được ấn định trong điều 2 bản Nội Quy là : Phát huy tinh thần tương trợ giữa các cựu học sinh Chu Văn An trong các lãnh vực giáo dục, văn hoá, dịch vụ xã hội và để bảo tồn nền văn hóa và phong tục tập quán của Việt Nam (bấm nơi đây đọc bản Nội Quy soạn thảo đầu tiên).

Ngày 22 tháng 6 năm 2008, tại Đại hội Thường niên 2008, bản Tu chính Nội quy đã được toàn thể Đại hội chấp thuận (bấm nơi đây đọc bản Nội Quy Tu Chính)

Hội quy tụ những đồng môn đã từng theo học tại trường Bưởi ở Hà Nội (tiền thân của trường Trung học Chu Văn An), trường Trung Học Chu Văn An Hà Nội trước 1954 và trường Trung Học Chu Văn An Sài Gòn sau 1954. Tính đến tháng 8, 2007 đã lập được danh sách hơn 800 quý vị giáo sư và cựu học sinh (xin coi danh sách).

Tính tới đầu năm 2008, Hội đã phát hành được 14 số Đặc San Tất Niên/Tân Niên, 32 số Tin Thư và một số đặc biệt, mang tên "Đặc San Chu Văn An Toàn Cầu 2007", phát hành nhân dịp Đại hội Chu Văn An Toàn Cầu lần thứ 2 do Hội đứng ra tổ chức tại San Jose tháng 8 năm 2008.

Hội có 2 diễn đàn trên internet là ttcva@yahoogroups.comddcva@yahoogroups.com.

Trở về đầu trang


Lịch Sử Thành Lập Hội

Từ đầu năm 1982, khi làn sóng người Việt tỵ nạn tập trung về California, nhiều anh em cựu học sinh Chu Văn An đến định cư tại San Jose và vùng phụ cận. Họ đã tìm tới nhau và tổ chức những buổi họp mặt bỏ túi tại gia. Người đầu tiên đứng ra tổ chức là anh Nguyễn văn Hiền, kế tiếp là các anh Đinh Xuân Thảo, Nguyễn An Cường, Vũ Ngọc Anh, Lê Duy San, Đỗ Đình Lợi. Tháng 11 năm 1987, các anh Vương Tứ Cảnh, Phạm Hữu Độ, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hiền, Lê Duy San, Hoàng Đức Trí và một số anh em khác quyết định tổ chức một buổi họp mặt nới rộng tại nhà hàng Thiên Nam vào ngày 20/12/1987 để tiến tới việc thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An tại Bắc Cali. Trong buổi họp này, hầu hết các anh chị em tham dự đã tín nhiệm ban tổ chức và đề cử thêm một số người tham gia để bầu lên một ban Chấp Hành Lâm Thời. Ngày 18/01/88, ban Chấp Hành Lâm Thời của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc Cali đã ra đời với thành phần như sau:

 • Hội Trưởng:            Anh Nguyễn Hoàng Hải.
 • Phó Hội Trưởng:     Anh Phạm Hữu Độ.
 • Tổng Thư Ký:          Anh Lê Duy San.
 • Phó Tổng Thư Ký:   Anh Nguyễn Khắc Điệp.
 • Thủ Qũy:                Chị Đỗ Thi Nhuận.
 • Đại hội lần thứ nhất

Anh Lê Duy San đã được trao trọng trách soạn thảo bản Điều lệ và Nội quy cùng lo thủ tục pháp lý thành lập Hội. Ngày 18 tháng 11 năm 1988 Hội Ái hữu Cựu Học sinh Chu Văn An Bắc California được Tiểu bang California cấp giấy phép chính thức hoạt động.

Tiếp theo sau anh Nguyễn Hoàng Hải là các anh Phạm Hữu Độ, Lại Quốc Ấn, Nguyễn Thanh Giản, Phạm Huy Thịnh, Vũ Mạnh Phát, Phạm Nguyên Khôi, Lê Duy San đã lần lượt đảm nhận chức vụ Hội Trưởng.

Hình bên: Đại hội ban Chấp hành lần thứ nhất 18/01/88. Anh Lê Duy San (TTK) và anh Nguyễn Hoàng Hải (HT)

Trở về đầu trang


Thành Phần Ban Chấp Hành Đương Nhiệm
2010-2012

 • Hội Trưởng:            Lê Duy San.
 • Phó Hội Trưởng:    Nguyễn Đăng Khôi.
 • Tổng Thư Ký:          Vũ Văn Tới.
 • Phó Tổng Thư Ký:   Đoàn Đình Quý.
 • Thủ Quỹ:                 Nguyễn Mão.

Ban Cố Vấn:

 • Lại Quốc Ấn.
 • Phạm Hữu Độ.
 • Nguyễn Thanh Giản .
 • Nguyễn Hoàng Hải.
 • Nguyễn Văn Hiền.
 • Phạm Nguyên Khôi.
 • Vũ Mạnh Phát.
 • Bùi Văn Rậu.
 • Nguyễn Văn Thịnh.
 • Phạm Huy Thịnh.
 • Vũ Trọng Tiến.

Thành phần ban Chấp hành qua các nhiệm kỳ

Trở về đầu trang


Địa Chỉ Liên Lạc.

 • Bài vở và chi phiếu yểm trợ xin gửi về trụ sở Hội tại điạ chỉ:
 • Hội Chu Văn An Bắc California, 2855 The Villages Parkway #3109, San Jose, CA 95135.
 • Điện thoại:
 • (408) 531-9409.
 • Email:
 • chuvananbc@yahoo.com

Trở về đầu trang

 .